blog@anartri:~$

şimdi haberler

birisi size faşizmin her şeklinin kötü olduğunu söylerse, hiç tereddüt etmeden ona inanabilirsiniz.
kapılmayın, katılmayın öyle dediği yaptığı birbirini tutmaz, dengesiz anlamsız insanların sürüsel eylemlerine.