blog@anartri:~$

ben demedim sözlük dedi

hiyerarşi: makam sırası, basamak, derece düzeni, aşama sırası.
otorite: yaptırma veya yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, yetke, sulta, velayet. siyasi veya idari güç.
tahakküm: baskı, zorbalık, hükmetme. hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu.
şiddet: karşıt görüşte olanlara, inandırma veya uzlaştırma yerine kaba kuvvet kullanma.
silah: savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç.
ordu: bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü.
devlet: toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
hapis: bir yere kapatıp salıvermeme. yasalara göre suçu belirlenen bir kimseyi cezaevine koyma cezası.

var yaşantımızda bu sözcüklerin oldukça fazla yeri. unutmamak lazım anlamlarını diye bir kenara not ettim.